Všeobecné podmínky

 1. Ubytování a další služby ve Věži Jičín nabízíme nezávazně na těchto internetových stránkách, prostřednictvím zprostředkovatelů, nebo inzerce.
 2. Odesláním rezervace ubytování potvrzujete, že jste se si tyto Všeobecné podmínky ("podmínky") přečetli a souhlasíte s nimi.
 3. Na základě přijaté rezervace ověříme naše možnosti a pošleme Vám zprávu, ve které uvedeme cenu a platební údaje.
 4. Rezervace se stane platnou připsáním celkové ceny na náš bankovní účet ve stanové lhůtě. Když včas nezaplatíte, můžeme ji zrušit. 
 5. O výhody Klubu přátel požádejte při vytvoření rezervace. Neposkytujeme je automaticky, protože neanalyzujeme žádné Vaše osobní údaje.
 6. Slevy v rámci Klubu přátel nelze přičítat k dalším poskytovaným slevám.
 7. Pokud zaplacený pobyt zrušíte 8 až 14 dní před příjezdem, vrátíme Vám polovinu zaplacené částky. Pokud ho zrušíte 7 a méně dní před příjezdem, už Vám bohužel nevrátíme nic.
 8. Pokud nepřijedete, nebo nevyčerpáte rezervovaný počet dnů, nezískáte nárok na finanční nebo jinou náhradu.
 9. Využití Věže pro komerční focení nebo natáčení (včetně např. soukromé produkce s profesionálním fotografem) je možné pouze po předchozí dohodě. Porušení tohoto pravidla nás opravňuje naúčtovat Vám penále ve výši 30000 Kč. Sami pro sebe můžete fotit a točit bez omezení.
 10. Celá Věž s výjimkou sklepního baru je nekuřácká. Porušení tohoto pravidla nás opravňuje naúčtovat Vám penále ve výši 5000 Kč.
 11. Jste povinni uhradit škodu na našem majetku, kterou způsobíte sami, osoby Vás provázející, či jiné osoby, kterým k nám umožníte přístup.
 12. Domácí mazlíčky můžete přivést jen po předchozí dohodě.
 13. Můžete přijet kdykoliv od 16:00 hodin prvního den ubytování a odjet do 12:00 hodin posledního dne ubytování. V případě prodlení s odjezdem Vám můžeme za každou započatou hodinu účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč.
 14. Parkovací plochy v okolí nejsou hlídané a nezajišťujeme žádný dohled nad Vašimi vozidly.
 15. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí po dobu platnosti uvedenou na poukazu (nejvýše však jeden rok).
 16. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu obvyklém pro ubytovací zařízení. Nikomu dalšímu je neposkytujeme.
 17. Tyto podmínky můžeme doplňovat a měnit.
 18. V otázkách neupravených těmito podmínkami se budeme vzájemně řídit právními předpisy České republiky a dobrými mravy.
 19. Tyto podmínky platí od 26.4.2020.