Naše podmínky

 1. Ubytování a další služby nabízíme nezávazně na těchto stránkách, prostřednictvím zprostředkovatelů, nebo inzerce.
 2. Rezervací potvrzujete, že s těmito podmínkami souhlasíte.
 3. Po obdržení rezervace ověříme naše možnosti a pošleme Vám zprávu s cenou a platebními údaji.
 4. Pokud máte zvláštní přání, nezdráhejte se o ně požádat. Uvidíme, co zvládneme.
 5. O výhody Klubu přátel požádejte při rezervaci spolu s uvedením data Vaší poslední návštěvy.
 6. Rezervace se stane platnou připsáním celkové ceny na náš účet ve stanové lhůtě. Když včas nezaplatíte, můžeme ji zrušit. 
 7. Pokud rezervaci zrušíte alespoň 7 dní před příjezdem, vrátíme Vám celou zaplacenou částku. Pokud ji zrušíte později, nevrátíme vám nic.
 8. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. 
 9. Můžete přijet kdykoliv po 16:00 hodině v den příjezdu a odjet kdykoliv do 12:00 hodin v den odjezdu. 
 10. Pokud nepřijedete, nebo nevyužijete rezervovaný počet dnů, nezískáte nárok na náhradu.
 11. Celá Věž s výjimkou sklepního šenku je nekuřácká. V šenku si kuřte podle libosti.
 12. Komerčně fotit a natáčet můžete po předchozí dohodě. Pro sebe si foťte i točte podle libosti.
 13. Jste povinni uhradit škody, které způsobíte.
 14. Domácí mazlíčky s výjimkou papuchálků můžete přivést po předchozí domluvě.
 15. Nezajišťujeme dohled nad Vašimi vozidly ani jiným majetkem.
 16. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu obvyklém pro ubytovací zařízení. Nikomu je neposkytujeme.
 17. V ostatních záležitostech se řídíme dobrými mravy, v krajních případech pak českými právními předpisy.