Smilný Jan

Podle pověsti se ve Věži za Valdštejnových časů tajně scházela vnadná rychtářova dcera Anděla s urostlým katovským pacholkem Janem. Když jedné noci rychtář zjistil, že jeho dcera vychází pokradmu z domu, vydal se skrytě za ní. Ve zdejším sklepení pak oba milence přistihl, "kterak spolu zprudka koštovali". Zhrzený otec jediným úderem rychtářského práva srazil Jana k zemi a jeho bezvládné tělo svrhl do sklepní studny. Neřestnou dceru hned druhého dne odvezl do ženského kláštera v Chotěšově. Po čase ji, údajně již polepšenou zbožnou výchovou premonstrátek, dobře provdal za obchodníka se suknem z Mladé Boleslavi. Místní lidé tvrdí, že duch smilného Jana ve studni stále přebývá. Za klokotavého sténání prý vyplavuje sklep vodou ve snaze smýt svou vinu a dojít věčného klidu.

Je skutečností, že k záhadnému zaplavování věžního sklepení ještě donedávna docházelo. Naposledy nastalo v roce 2013, kdy hladina vody vystoupala do výše 82 centimetrů. Při poslední přestavbě proto bylo do studny zapuštěno samočinné čerpadlo a zřízen odtokový kanál, který účinně brání dalším nadpřirozeným vzedmutím vodní hladiny. 

Přijďte se podívat na tuto tajemnou Věž a poslechněte si ozvěny příběhu, který se zde odehrál před mnoha lety.

Zaplavené sklepení (2013)
Zaplavené sklepení (2013)
Stav po rekonstrukci (2017)
Stav po rekonstrukci (2017)