O SMILNÉM JANOVI

     Za Valdštejnových časů se ve Věži scházela po setmění vnadná rychtářovic dcera Anděla s urostlým katovským pacholkem Janem. Když si jedné noci rychtář všiml, že jeho dcera vychází potají z domu, vydal se skrytě za ní. Ve zdejším sklepení pak oba milence přistihl, "kterak spolu zprudka koštovali". Zhrzený otec jediným úderem rychtářského práva srazil Jana k zemi a jeho bezvládné tělo svrhl do sklepní studny. Neřestnou Andělu hned druhého dne odvezl do kláštera v Chotěšově. Po čase ji, údajně již polepšenou důslednou klášterní výchovou, dobře provdal za obchodníka se suknem z Mladé Boleslavi. Avšak duch smilného Jana údajně ve studni stále přebývá. Za klokotavého sténání vyplavuje sklep studniční vodou ve snaze smýt svou vinu a dojít tak věčného klidu.

     Je skutečností, že k záhadnému zaplavování sklepení čas od času ještě donedávna docházelo. Naposledy nastalo v roce 2013, kdy hladina vody vystoupala až do výše 82 cm. Při poslední přestavbě proto bylo do studny zapuštěno výkonné samočinné čerpadlo a zřízen odtokový kanál, jenž účinně brání dalším nadpřirozeným vzedmutím vodní hladiny.

Zaplavené sklepení (2013)
Zaplavené sklepení (2013)
Současný stav (po provedených opatřeních)
Současný stav (po provedených opatřeních)