Smilný Jan

Podle pověsti se ve Věži za Valdštejnových časů tajně scházela vnadná rychtářova dcera Anděla s urostlým katovským pacholkem Janem. Když jedné noci rychtář zjistil, že jeho dcera vychází pokradmu z domu, vydal se skrytě za ní. Ve zdejším sklepení pak oba milence přistihl, "kterak spolu zprudka koštovali". Zhrzený otec jediným úderem rychtářského práva srazil Jana k zemi a jeho bezvládné tělo svrhl do sklepní studny. Neřestnou dceru hned druhého dne odvezl do ženského kláštera v Chotěšově. Po čase ji, údajně polepšenou přísnou výchovou premonstrátek, dobře provdal za obchodníka se suknem z Mladé Boleslavi. Místní lidé tvrdí, že duch smilného Jana ve studni stále přebývá. Za klokotavého sténání prý vyplavuje sklep vodou ve snaze smýt svou vinu a dojít věčného klidu.

Rychtářské právo
Rychtářské právo

Je skutečností, že k záhadnému zaplavování věžního sklepení ještě donedávna docházelo. V roce 2013 hladina vody vystoupala až do výše 82 centimetrů. Při opravě Věže proto bylo do studny zapuštěno samočinné čerpadlo a zřízen odtokový kanál, který účinně brání dalším nadpřirozeným vzedmutím vodní hladiny.

Přijďte si poslechnout ozvěny příběhu, který se zde před staletími odehrál.

Zaplavené sklepení (2013)
Zaplavené sklepení (2013)
Stav po rekonstrukci (2017)
Stav po rekonstrukci (2017)