Příběh pěti století

První písemná zmínka o nejstarší dochované světské stavbě v Jičíně (po kostelu Sv. Ignáce druhé nejstarší stavbě ve městě), v historických pramenech zvané prostě "Věž", se nachází v listině Mikuláše Trčky z Lípy vydané dne 6. července 1502. Věž Jičín byla vystavěna na hrázi rybníka Kníže, nad tokem řeky Cidliny, která ji napájela vodou. Roku 1543 byla přestavěna Vilémem Trčkou z Lípy a na Veliši do své současné renesanční podoby. 

Čtvercová stavba Věže Jičín sestává z kamenných kvádrů o pěti odděleních se stanovou střechou krytou původně šindelem a následně břidlicí. Na východní straně jsou sluneční hodiny. Uvnitř v přízemí byl čerpací tlakostroj poháněný vodním kolem, jímž se čerpaná voda tlačila železnými rourami do nejvyššího patra do měděné nádrže. Odtud se pak vedla do města do kašen a do zámku borovými rourami spojovanými železnými zděřemi.

Velká přestavba Věže Jičín proběhla roku 1649. V roce 1845 pražský mechanik Romuald Božek opravil pumpy vodovodu nákladem 196 zl. 30 kr. Když byla v roce 1876 zřízena na Valdštejnově náměstí za sochou nejsvětější Trojice třetí kamenná kašna, byl do vodárny pořízen nový silnější čerpací stroj za 1750 zl. od továrny Frič a Macháček z Chlumu nad Cidlinou. Postavení stroje si vyžádalo 870 zl. a roury do nové kašny 720 zl. Na tuto rekonstrukci přispěla místní spořitelna částkou 1000 zl. Vybudováním nového vodovodu ze Studeňan v roce 1907 však ztratila Věž Jičín svůj původní význam. V roce 1993 ji zakoupil od města výtvarník Petr Heber a přeměnil ji v expozici svých uměleckých děl. V roce 2013 získala již značně zchátralá věž nové majitele. Následně prošla celkovou rekonstrukcí, v rámci které byla s maximálním využitím původních materiálů a restaurovaného historického nábytku uvedena do své současné podoby dobového romantického ubytování.

Budova Věže Jičín je dokladem vysoké estetické úrovně stavebnictví své doby, stavebního vývoje města a technické vyspělosti řemesla. Je urbanisticky významným objektem s dominantní pozicí při hrázi rybníka Kníže v severozápadní části prvního ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín . Věž Jičín je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 45094/6-1097.

Historická vyobrazení Věže Jičín